Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470 137S ul. Parkowej w miejscowości Biała

W dniu 23 marca 2023 r. podpisana została umowa pomiędzy Województwem Śląskim, a Gminą Kłobuck o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. ”Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470 137S ul. Parkowej w miejscowości Biała” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. 

Cel operacji: podniesienie jakości dróg poprzez przebudowę odcinka drogi gminnej 470 137S, co przyczyni się do rozwoju obszaru wiejskiego na terenie Gminy Kłobuck.

Zakres operacji obejmuje przebudowę drogi o nawierzchni asfaltobetonowej, pobocza, zjazdów do posesji oraz wymianę istniejących przepustów na zjazdach jak również wprowadzenie stałej organizacji ruchu, wycinkę kolidującej roślinności, a także usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.