WYBORY SAMORZĄDOWE 2024

Urzędnik Wyborczy - Agnieszka Bujak

e-mail: urz-240601-1@pkw.gov.pl

Urząd Miejski w Kłobucku - Katarzyna Kardynał

e-mail: kkardynal@gminaklobuck.pl

tel. 343100185 (w godzinach pracy urzędu)

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Kłobucku mieści się w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck 
Sala Ślubów (pokój nr 28), tel. 34 3100156

Skład:

Monika Mandat - Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Katarzyna Stasińska - Zastępca Przewodniczącej Komisji
Magdalena Klecha-Jabłońska - Członek Komisji
Joanna Wioletta Konfederak - Członek Komisji
Jan Stefan Radlak - Członek Komisji
Mirosław Włodzimierz Sala - Członek Komisji
Robert Szymon Świt - Członek Komisji
Katarzyna Krystyna Zych-Nykiś - Członek Komisji
Joanna Ewa Mostowska - Członek Komisji

 

Aktualności Wybory Samorządowe w 2024 r.

 

Materiały dotyczące tworzenia komitetów i zgłaszanie kandydatów w wyborach samorządowych 2024 r.

 
INFORMACJA DLA MĘŻÓW ZAUFANIA

Diety – warunki przyznania


Zgodnie z regulacjami wynikającymi z art. 103aa ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych.

Dieta może zostać wypłacona wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania.

Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej prowadzi ewidencję czasu przebywania mężów zaufania w lokalu wyborczym oraz wydaje zaświadczenie mężom zaufania, którzy spełnili warunki, o których mowa powyżej.

Zaświadczenie zawiera:

- imię i nazwisko męża zaufania;
- oznaczenie obwodowej komisji wyborczej, której przewodniczący wydaje zaświadczenie;
- stwierdzenie, iż mąż zaufania spełnił warunki niezbędne do wypłaty diety.

Diety - wypłata


Wypłata diet dla mężów zaufania będzie odbywać się na podstawie dostarczonego do Urzędu Miejskiego w Kłobucku wniosku o wypłatę diety, do którego należy załączyć zaświadczenie, o którym mowa powyżej.

Wzór wniosku o wypłatę diety dla męża zaufania znajduje się poniżej w plikach. Wnioski o wypłatę diety dla mężów zaufania będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck.

Zgodnie z brzmieniem art. 103aa § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, dieta wypłacana jest mężom zaufania po złożeniu przez nich we właściwym urzędzie gminy wniosku o wypłatę diety wraz z zaświadczeniem w terminie 30 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

 

Pliki do pobrania

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.