Ogłoszenie

INFORMACJA o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego zorganizowanego przez Burmistrza Kłobucka w dniu 04.06.2024 r.

  

Kłobuck, dnia 13 czerwca 2024 r.

 

 

INFORMACJA

o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego zorganizowanego przez Burmistrza Kłobucka
w dniu 04.06.2024 r. w Urzędzie Miejskim w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6,

na zbycie lokalu mieszkalnego Nr 42 o powierzchni użytkowej 45,64 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym do tego lokalu w postaci piwnicy o powierzchni 3,39 m2 oraz udziałem we współwłasności w nieruchomości wspólnej wynoszącym 0,0205 części, znajdujący
się na trzecim piętrze budynku wielorodzinnego, położonego w Kłobucku przy
ul. Rómmla Nr 4 na działce oznaczonej ewidencyjnie Nr 4350/37 obręb Kłobuck o powierzchni 0,0698 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie – IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr CZ2C/00018461/7, stanowiący własność Gminy Kłobuck.

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości informuję, że:

do przetargu organizowanego na zbycie wyżej wymienionej nieruchomości dopuszczono jednego uczestnika, który w wyznaczonym terminie tj. do dnia 28.05.2024 r. wpłacił wymagane wadium.

Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Cena  wywoławcza nieruchomości lokalowej wynosiła    220.000,00 zł
(słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy zł)

Nabywcą nieruchomości lokalowej została p. Anna Michalska, którą reprezentował pełnomocnik w przetargu zgodnie z aktem notarialnym repertorium A nr 2540/2024 z dnia 16.05.2024 r.
Zaoferowano
najwyższą osiągniętą w przetargu cenę w kwocie 222.200,00 zł. Podatek od towarów i usług VAT:

Transakcja sprzedaży cyt. lokalu mieszkalnego zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług.

Niniejszą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kłobucku na okres 7 dni.

 

 

 

 

 

 

 

informacja o cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.